مدیریت باشگاه مشتریان

انجام امور مربوط به تجارت الکترونیک از جمله خرید و فروش مشتریان، تخفیف گروهی، تولید و توسعه نرم افزارها اخذ نمایندگی، بازاریابی غیر هرمی و انجام فعالیت‌های مبتنی بر IT و ICT در راستای اهداف باشگاه مشتریان، ساماندهی مراکز تخفیف، صدور کارت های تخفیف برای باشگاه مشتریان، راه اندازی شبکه سراسری تخفیف در حوزه مختلف، اطلاع رسانی مراکز تخفیف به مردم، عقد قرارداد با فروشگاه ها و مراکز تجاری و خدماتی جهت دریافت تخفیف به مشتریان و باشگاه مشتریان موسسه در حوزه فن آوری اطلاعات از جمله فعالیت های شرکت فن آوری اطلاعات گرین پی می باشد.