تیم ما

رئیس هیئت مدیره شرکت فناوری اطلاعات گرین پی _ پورخانی

خسرو پورخانی

رئیس هیئت مدیره

امین خلیلی

نایب رئیس هیات مدیره

سید محمدجمال حسینی فر

عضو هیات مدیره
مدیرعامل شرکت فن آوری اطلاعات گرین پی

رامیار قنبری

مدیرعامل