سال 97

مجمع عمومی عادی منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

شرکت فناوری اطلاعات گرین پی به گزارش روابط عمومی شرکت فناوری اطلاعات گرین پی این جلسه با حضور صد درصد سهامداران و نمایندگان صاحبان سهام شرکت با حضور داریوش زلقی،…

ادامه مطلب