فناوری اطلاعات

مجمع عمومی عادی شش ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

شرکت فناوری اطلاعات گرین پی به گزارش روابط عمومی شرکت فناوری اطلاعات گرین پی این جلسه با حضور صد درصد سهامداران و نمایندگان صاحبان سهام شرکت با حضور داریوش زلقی،…

ادامه مطلب