درباره ما

شرکت فن آوری اطلاعات گرین پی (سهامی خاص) 1397/11/06 به شماره ثبت ۵۳۶۹۴۱ و به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۱۰۷۷۷۲ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است.
موضوع فعاليت شرکت : مدیریت خدمات انفورماتیک هوشمند، مشاوره و نظارت بر اجرای طرح های انفورماتیکی و شبکه داده ها مجاز شامل تحلیل طراحی ،تولید،استقرارو راه اندازی و پشتیبانی سیستم های نرم افزاری (غیررسانه ای و غیر فرهنگی) که شامل : (۱) تهیه محتوا: طراحی و معرفی و ارائه سرویس های مختلف قابل ارائه از طریق شبکه تلفن همراه اعم از سرویس های ارزش افزوده ،اپلیکیشن ها و سایر خدمات . (۲) مدیریت باشگاه مشتریان دیجیتال: انجام امور مربوط به تجارت الکترونیک از جمله خرید وفروش مشتریان ،تخفیف گروهی ،تولید وتوسعه نرم افزار ها، اخذ نمایندگی، بازاریابی غیر هرمی وانجام فعالیت های مبتنی برICT,IT صدور کارت های تخفیف برای باشگاه مشتریان ،راه اندازی شبکه سراسری تخفیف در حوزه های مختلف. (3) پردازش اطلاعات مالی وهوش تجاری BI : مبادرت به جمع آوری پردازش و ارائه اطلاعات از طریق وسایل الکترونیکی فعالیتهای سیستمهای ویژه رایانه ای نظیر سیستمهای هوشمند وهوش تجاری . (۴) فناوری های مالی : ارائه خدمات فنی وپشتیبانی نصب وراه اندازی وخدمات پس از فروش دستگاههای انتقال وجه .فعالیت درزمینه اتوماسیون بانکی ، طراحی نرم افزارهای کاربردی رایانه ای به سفارش مشتری .اجرای پروژهای فناوری اطلاعات در حوزه بانکداری الکترونیک وتامین مالی وسرمایه گذاری شامل پرداخت یار،ضابطه یار ،پرداخت بان ،مشاور هوشمند کسب وکار ،فناوری سرمایه گذاری ومشارکت . (۵) زنجیره بلوک : راه اندازی وتوسعه کسب وکارهای حوزه تکنولوزی زنجیره بلوک وفعالیت های مربوط به قراردادهای هوشمند رمز پایه اعم از مشاوره در خرید وفروش وتجارت آنها ،سرمایه گذاری ،مشارکت ،پیمانکاری. (6)سرمایه گذاری در حوزه دانش وفناوری مرتبط اطلاعات وشبکه تلفن همراه