خدمات مرکز تماس

مرکز تماس شرکت فن آوری اطلاعات گرین پی که با ابزار هایی همچون سیستم مدیریت هوشمند اپراتور ها، طراح سلولی روند تماس سیستم مانیتورینگ تماس ها و اپراتور ها، سیستم خودکار تماس گیر و اتصال به سامانه مدیریت ارتباط با مشتریان برای حذف خطای انسانی، بهینه سازی بازدهی پرسنل، سرعت عمل و دقت در انجام امور تکراری را در حوزه مدیریت کانال های ارتباطی سازمان به ارمغان می آورد. افزایش سرعت و کیفیت انجام کارها، تجمیع و یکپارچگی کلیه کانال های ارتباطی جهت خدمت رسانی بهتر و در نهایت گردش درخواست ثبت شده در سیستم به وسیله تعریف وظیفه و اختصاص به کاربران، تمامی مراحلی است که با سامانه مرکز تماس شرکت فن آوری اطلاعات گرین پی بصورت سیستمی و نرم افزاری توسط ماژول های متعدد و هوشمند مدیریت می شود.