فناوری اطلاعات

شرکت فناوری اطلاعات گرین پی، پرداخت یار شد

شرکت فناوری اطلاعات گرین پی ( سهامی خاص ) با شماره ۵۳۶۹۴۱ از شرکت های زیر مجموعه گروه سرمایه گذاری تامین آتیه تدبیر سبز و صندوق رفاه و تامین آتیه…

ادامه مطلب

مجمع عمومی عادی شش ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

شرکت فناوری اطلاعات گرین پی به گزارش روابط عمومی شرکت فناوری اطلاعات گرین پی این جلسه با حضور صد درصد سهامداران و نمایندگان صاحبان سهام شرکت با حضور داریوش زلقی،…

ادامه مطلب

مجمع عمومی عادی منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

شرکت فناوری اطلاعات گرین پی به گزارش روابط عمومی شرکت فناوری اطلاعات گرین پی این جلسه با حضور صد درصد سهامداران و نمایندگان صاحبان سهام شرکت با حضور داریوش زلقی،…

ادامه مطلب