مدیریت باشگاه مشتریان

باشگاه مشتریان که باشگاه وفاداری نیز خوانده می شود در واقع یک نرم افزار مدیریت مشتری است. بر خلاف نرم افزار CRM (customer relation manager) ، که بر روی مدیریت روال پیشرفت انجام کار مشتری در یک سازمان یا کسب و کار تمرکز دارد، نرم افزار باشگاه مشتریان باید بر روی رفتار مشتری تمرکز کند و تحلیل درستی از رفتار مشتریان مانند تعداد دفعات مراجعه مشتری، فاصله بین مراجعات، مقدار خرید، مدت زمان از آخرین خرید، علاقه مندی های مشتریان، عادت های مشتریان و امثال آن داشته باشد تا بتوان بر اساس این تحلیل ها، تصمیمات درست در جهت تشویق مشتری به خرید یا مراجعه بیشتر گرفته و مدل کسب و کار را بر اساس علایق مشتری، نیازها و عادات او اصلاح نمود. بر اساس اهداف ذکر شده در جهت استراتژی های بازاریابی و وفادار کردن مشتری به یک کسب و کار، از جوایز و اعتبار به منظور ایجاد کانال ارتباطی بین مشتریان و نرم افزار باشگاه مشتریان استفاده می شود. پذیرنده (کسب و کار)، مشتری خود را در باشگاه مشتریان خود عضو می کند و به او بر اساس معاملات مشتری اعتبار می دهد، درصدی از گردش حساب مشتری به عنوان اعتبار داخل حساب کاربری او شارژ می شود و مشتری می تواند در خرید بعد از این اعتبار استفاده کند، علاوه بر این مشتری با هر خرید و فروش امتیاز خود را افزایش می دهد و با افزایش این امتیاز می تواند از پیشنهادات جذاب تر و متنوع تری استفاده کند.