پردازش اطلاعات

پردازش اطلاعات و هوش تجاری در زمینه فناوری های مالی

 

 

مبادرت به جمع‌آوری پردازش و ارائه اطلاعات از طریق وسایل الکترونیکی، فعالیت‌های سیستم های ویژه رایانه‌ای نظیر سیستم های هوشمند و هوش تجاری، ارائه انواع راهکارهای جامع خدمات الکترونیکی و رایانه ای از طریق تامین و راه اندازی انواع ابزارهای مربوط اعم از راه حل های بر خط و برون و تامین زیرساخت‌های فنی لازم برای شرکت‌ها و موسسات.