بلاک چین

مطالعه، تحقیق، ارزیابی، طراحی و تحلیل سامانه‌های زنجیره بلوک و قراردادهای هوشمند و دیجیتال و الگوریتم آنها.تولید گزارشات، پایش و بررسی روند رشد و تغییرات محصولات حوزه زنجیره بلوک و غیرمتمرکز- عرضه اولیه طرح های توجیهی و امکان سنجی، راه اندازی و توسعه کسب و کارهای حوزه تکنولوژی زنجیره بلوغ و فعالیت‌های مربوط به قراردادهای هوشمند رمز پایه اعم از مشاوره در خرید و فروش و تجارت آنها، سرمایه‌گذاری،مشارکت،پیمانکاری.