می 1, 2023
پایان امیدهای واهی؛ فاطمی امین از وزارت صمت عزل شد
طی دو سال تصدی فاطمی امین بر وزارت صمت، قیمت خودروها در بازار سر به فلک کشید. روز یکشنبه دهم اردیبهشت ماه جلسه رسیدگی به استیضاح […]